Bezpečnostní symboly - piktogramy

Většina požárních škod způsobených svíčkami může být přisuzována nesprávnému používání zákazníky. Požární nebezpečí způsobené nevhodným použitím svíčky může být minimalizováno vhodnými varováními spotřebitelů. Tato varování by měla být jednoduchá a neverbálně srozumitelná.

...citováno z ČSN EN 15494 (650121)

Všechny svíčky a svíce vyrobené v Atelieru Impala od 1.1.2011, jsou opatřeny těmito piktogramy. Svíčky vyrobené před tímto datem mají tyto výstrahy, upozornění a doporučení v textové formě na bookletu. Každá svíčka vyrobená v Ateliru Impala je označena originálním bookletem Atelieru Impala.
V případě reklamních svíček nebo svíček vyrobených na zakázku můžou být naše svíčky označeny bookletem dle požadavku zadavatele.

Před každým zapálením zkraťte
knot na 1cm.
V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťe knot opět.

Nenechávejte hořet svíčku
v blízkosti jiných zdrojů tepla.
Chraňte svíčku před slunečními paprsky.

Nenechávejte hořet svíčku
v blízkosti hořlavých předmětů.
V případě, že jsou na svíčce
dekorace, odstraňte je před zapálením.
Chraňte svíčku před průvanem.
Dbejte na to,aby se do tekutého
vosku nedostalo cizí těleso.
Svíčku umístěte pouze na nehořlavý povrch.
Nenechávejte hořet svíčku
bez dozoru.
Chraňte děti a domácí
zvířata před hořící svíčkou
Postavte svíčku rovně na hladký,nehořlavý povrch.
Nepohybujte svíčkou
během hoření

VHS Digitalizace videokazet na profesionálním videopřehrávači a VHS převod, videopřepis, remastering, úprava obrazu, střih videa. | Venkovní vířivka Villeroy Boch pro celoroční provoz. Zateplená vířivka s nízkou spotřebou od Villeroy & Boch. Máme také originál Jacuzzi vířivky. |