Obchodní podmínky - e-shopy

Obchodní podmínky pro prodej svíček a svící manufaktury Atelier Impala
v e-shopech a jiném internetovém prodeji

(tyto podmínky se nevztahují na "kamenné obchody")

(Platné od 15.4.2011)

1. Prodej svíček a svící manufaktury Atelier Impala v e-shopech a jiných internetových obchodech se řídí těmito obchodními podmínkami. V případě rozporu vzniklého mezi ustanoveními Obchodních podmínek a případnou obchodní smlouvou uzavřenou mezi Atelierem Impala a Zákazníkem (provozovatelem elektronického obchodu) mají přednost ustanovení definovaná v obchodní smlouvě nebo jiné dohodě mezi prodávajícím (Atelier Impala a zákazníkem (provozovatel e-shopu nebo internetového prodeje).

2. Svíčky vyráběné Atelierem Impala jsou od výrobce opatřeny originálním bookletem Atelier Impala a bezpečnostními piktogramy. Provozovatel elektronického obchodu nebo internetový prodejce nesmí toto označení měnit bez předchozího písemného souhlasu výrobce (Atelier Impala).

3. Internetový prodej svíček Atelieru Impala je možný pouze po fyzickém zakoupení svíček. (Internetové obchody tímto mají stejné podmínky jako obchody "kamenné")

4. Minimální - první objednávka je 3.000Kč bez DPH (platí pro elektronické obchody a internetové prodejce. Další objednávky již nejsou vázány touto částkou.

5. Není dovoleno prezentovat zboží - svíčky Atelieru Impala, které nebyly předem zakoupeny. Vyjímku tvoří pouze případ, že svíčky elektronický obchod vyprodal a čeká na dodání objednávky. Pokud není předem dohodnuto jinak.

6. Není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu používat fotografie ani texty z webových stránek www.atelier-impala.cz. Toto je dovoleno pouze na svíčky, které provozovatel elektronického obchodu již zakoupil, tedy je má fyzicky na svém skladě nebo jsou již objednány.

7. Svíčky vyrobené v Atelieru Impala budou v elektronických obchodech a jiných internetových prodejích vždy označeny tak, aby bylo jasné, že Atelier Impala je výrobcem nabízené svíčky. Například: výrobce: Atelier Impala, apod.

8. Prodejce nesmí záměrně měnit názvy jednotlivých produktových řad ani jednotlivých svíček.

9. Maloobchodní prodej svíček Atelieru Impala zajišťuje provozovatel elektronického obchodu nebo jeho prodejce. Atelier Impala nezajišťuje prodej koncovým zákazníkům pro e-shopy ani jiné internetové prodejce. Toto si zajišťuje prodejce sám.

10. Zboží lze objednat elektronicky prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře na internetových stránkách www.atelier-impala.cz

11. Zboží objednané velkoobchodními odběrateli, zasíláme na dobírku zásilkovou službou PPL (dopravné a doběrečné účtujeme podle platného ceníku PPL, pokud není dohodnuto jinak.)

12. Zboží lze nakoupit nebo vyzvednout osobně za velkoobchodní cenu (hotově) přímo v naší výrobě a vzorkovně (viz. Kontakt na webových stránkách www.atelier-impala.cz )

13. Není-li určeno jinak, vlastnictví zboží a riziko škody na něm způsobené přechází na Zákazníka (provozovatel či prodejce elektronického obchodu) okamžikem převzetí zboží Zákazníkem (provozovatelem či prodejcem elektronického obchodu), či jím pověřenou osobou.

14. Zákazník může u Prodávajícího (Atelier Impala) uplatnit reklamaci na poškozené zboží a to písemnou formou a bezodkladně. Odpovědnost Prodávajícího (Atelier Impala) za vady zboží a postup reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

15. V případě uznané reklamace má Zákazník právo na dodání nového zboží, v případě jeho nedostatku pak právo na odstoupení od smlouvy v příslušném rozsahu a na odpovídající finanční kompenzaci formou dobropisu.

16. Obchodní podmínky manufaktury Atelier Impala - velkoobchodní prodej pro e-shopy a jiné internetové prodejce jsou platné trvale, počínaje dnem 15. 4. 2011. Jakákoli změna či úprava musím být zveřejněna písemně na stránkách www.atelier-impala.cz

 

VHS Digitalizace videokazet na profesionálním videopřehrávači a VHS převod, videopřepis, remastering, úprava obrazu, střih videa. | Venkovní vířivka Villeroy Boch pro celoroční provoz. Zateplená vířivka s nízkou spotřebou od Villeroy & Boch. Máme také originál Jacuzzi vířivky. |